วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2556

ขั้นตอนการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

แผนภูมิการดำเนินงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการการจัดหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อกิจการขนส่งมวลชน พ.ศ. 2540


แผนภูมิการดำเนินงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น